Tổng quan về Giải pháp quản trị ứng dụng trong ngành Vận tải

I – Công tác quản lý

APPA sẽ hỗ trợ hoàn thện quy trình chuẩn về quản trị vận tải cho quý khách hàng trước khi áp dụng phần mềm với các gợi ý về các phần hành như sau:

1. Quản lý lái xe:
Sau khi công ty ký hợp đồng với lái xe, đồng thời lái xe sẽ được bàn giao xe để chạy, với mỗi tuyến đường, theo hợp đồng lái xe sẽ hưởng lương theo tỷ lệ (thông thường tỷ lệ 12% của giá thực ký với khách hàng) hoặc tính lương theo chuyến. Kế toán để thanh toán thực tế, đồng thời tạm ứng lương, quyết toán cho lái xe phần còn nợ, sau khi điều chỉnh các khoản phạt như: mất hàng hay tiền bơm mỡ, phạt ….
Bên cạnh việc trả lương, lái xe còn tính khoản tiền chạy dầu theo định mức từng tuyến đường, loại xe, nhãn hiệu để tính ra định mức dầu…

2. Quản lý hợp đồng, doanh thu:
Căn cứ trên các hợp đồng và phụ lục hợp đồng với khác hàng, từ các chuyến chạy xe của lái xe sẽ tính ra được doanh thu hàng ngày. Doanh thu được tính trên cơ sở số cân cảng x giá ký HĐ với khách hàng.

3. Quản lý chi phí:
Chi phí phát sinh hàng ngày là chi phí trực tiếp do lái xe mang biên lai về để kế toán thanh toán như: vé cầu phà, vé cảng, bồi dưỡng bốc xếp…., ngoài ra chi phí lương và chi phí dầu, thiết bị vật tư …

4. Quản lý kết quả kinh doanh từng xem và toàn bộ:
Sau khi tập hợp được doanh thu và chi phí theo từng xe hay từng hợp đồng. Từ đó sẽ lấy được thông tin chênh lệch (lãi/lỗ) theo từng nhóm đối tượng đó. .

5. Quản lý dầu:
Công ty đã tính toán ra được định mức dầu tương đối chính xác cho từng tuyến đường, loại xe… do đó, khi lái xe đi về làm phiếu thanh toán, có thể xác định ngay được số dầu phát sinh.
Trên cơ sở đó, kế toán sẽ viết phiếu dầu sẽ chính xác, đảm bảo quản trị tốt hao hụt dầu

6. Quản lý bàn giao xe:


Mỗi lái xe sau khi nộp các giấy tờ liên quan, sẽ được bàn giao xe và thể hiện thành biên bản bàn giao. Việc quản lý sẽ giúp cho việc đánh giá và theo dõi nhanh chóng khi có các phát sinh như mất mát, hỏng hóc xảy ra. Có thể tra cứu lại biên bản gốc (bản scan lưu trên hệ thống phần mềm) APPA hướng dẫn chi tiết

 

 

 

7. Quản lý lái xe:
Tương tự như quản lý việc bàn giao, lái xe sau khi nộp các giấy tờ liên quan, sẽ được cập nhật các thông số để thuận tiện liên hệ hoặc tra cứu nhanh chóng. Các giấy tờ của lái xe sẽ scan lưu trên hệ thống.

8. Quản lý lốp:
Mỗi chiếc lốp xe có giá trị khá lớn, mỗi chiếc lốp đều có mã số duy nhất, do đó khi nhập và xuất lốp cho từng xe cần phải được theo dõi chính xác. Trong quá trình sử dụng ….
Từ việc theo dõi này, giúp cho nhà quản lý nắm được hiệu quả việc sử dụng lốp, chất lượng lốp so với định mức của nhà sản xuất.
Theo dõi công nợ thanh toán cho từng nhà cung cấp lốp xe.

9. Quản lý vật tư:
Do đặc thù của xe oto, nên số lượng danh điểm phụ tùng quản lý là khá nhiều, việc xuất phụ tùng thay thế cho từng xe, số lượng phụ tùng có trong kho hay cảnh báo lượng phụ tùng cần mua khi kho sắp hết là cần thiết. Theo dõi công nợ với nhà cung cấp phụ tùng nhanh chóng chính xác.

10. Quản lý nhắc việc đăng kiểm – mua bảo hiểm, cà vẹt, phù hiệu:

11. Quản lý thu chi:
Theo dõi thu chi theo từng xem và toàn bộ hàng ngày sẽ giúp cho việc quản lý quĩ một cách hiệu quả, từ đó có thể theo dõi công nợ với nhà cung cấp, khách hàng một cách chi tiết.
12. Hệ thống phân quyền chi tiết từng nhân viên, từng cấp phòng

II – Các chức năng

Lập và in Phiếu thu chi
+ Phiếu chi
+ Phiếu thu
Hợp đồng
Phiếu tính lương
Phiếu quyết toán
Phiếu chốt sổ
Giao xe
Quản lý dầu
+ Ứng dầu
+ Nhập giá dầu
Quản lý lốp xe
+ Danh sách lốp
+ Nhãn hiệu
+ Xuất lốp cho xe
+ Điều chuyển lốp
+ Bảng kê điều chuyển
+ Hiệu quả sử dụng
Vật tư
+ Phiếu nhập
+ Phiếu xuất
Kiểm định, Bảo hiểm
+ Phiếu kiểm định
+ Phiếu bảo hiểm
+ Cà vẹt
+ Phù hiệu xe
Danh mục
+ Khách hàng
+ Nhà cung cấp
+ Nhãn hiệu
+ Phòng ban
+ Lái xe
+ Danh sách xe
– Nhãn hiệu
– Loại xe
– Nhập xe
+ Danh sách tàu
+ Đơn vị cung cấp bảo hiểm
+ Khoản mục chi phí
+ Vật tư thiết bị
– Nhóm vật tư
– Tên vật tư
+ Tuyến đường
+ Hàng hóa
+ Định mức
– Định mức dầu
– Định mức tiền lương
+ Báo cáo
– Bản lương
– Quyết toán lái xe
– Ứng dầu theo xe
– Ứng dầu theo lái xe
– Quyết toán nhà cung cấp
– Nhật ký lái xe
– Doanh thu chi tiết
– Bảng kê doanh thu
– Sổ thu tiền
– Sổ chi tiền
– Xe hết hạn bảo hiểm
– Xe hết hạn đăng kiểm
– Xe hết hạn ca vẹt
– Xe hết hạn phù hiệu
+ Hệ thống
– Người dùng
– Danh sách phân quyền


 

>> Xem thêm về Phần mềm Quản trị  APPA