Ebook cập nhật một số văn bản thuế

Ebook cập nhật một số văn bản thuế Tải về máy: ebook-van-ban-phap-luat.html Ebook cập nhật một số văn bản thuế sau: 1. Thông tư 79/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành…

Bộ tài liệu cho start up và SME – doanh nghiệp nhỏ và vừa – hãy share đi thật nhiều cho các bạn bè nhé – kiến thức phải là free

Nguồn: https://www.facebook.com/charmingvietnam Các bạn chú ý sẽ có một phần quan trọng các tài liệu vể quản lý chất lượng – quản lý sản xuất – quản lý chuỗi cung ứng – kaizen – 5 S – quản lý bảo trì ở phần cuối nhé – các tài liệu này rất quan trọng cho các cty…