APPA

Chúng tôi luôn sáng tạo trong việc tư vấn quản trị và ứng dụng công nghệ để giúp khách hàng trong việc quản trị tổ chức, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DN

Dự báo, kế hoạch, kiểm soát, phân tích… phục vụ công tác chiến lược và điều hành các mô hình công ty, tổng công ty, tập đoàn  Xem thêm

SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Các phần mềm có thể chạy online và offline, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, chất lượng cao, bảo mật tối ưu, bảo hành uy tín  Xem thêm

TƯ VẤN KIỂM SOÁT - QUẢN TRỊ

Tư vấn quản trị, Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát cho các tổ chức và cá nhân    Xem thêm

Giải pháp quản trị

Sự kết hợp “Ý tưởng quản trị” và “Phần mềm ứng dựng APPA”

null

Phân tích chỉ số

Phân tích biến động các chỉ số, chỉ tiêu theo kỳ và dự báo
null

Kiểm soát Rủi ro

Rủi ro vận hành, rủi ro hoạt động: Tiền, công nợ, tồn kho…
null

Kiểm soát sai sót

Chủ động kiểm soát: Sai sót thông thường, sai sót trọng yếu và gian lận
null

Xây dựng chỉ tiêu và báo cáo

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và báo cáo quản trị đặc trưng
null

Cập nhật số liệu điều hành

Lạnh đạo chỉ động lấy số liệu và báo cáo phụ vụ điều hành kịp thời
null

Lập Kế hoạch và dự báo

Lập kế hoạch, dự báo là cơ sở để xây dựng chiến lược, điều hành
null

Quy trình quản trị

Hoàn thiện quy trình, quy chế, mục tiêu hoàn thành của các bộ phân
null

Đánh giá kết quả hoạt động

Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí và doanh thu đạt được
null

Báo cáo công việc hoàn thành

Cập nhật công việc hoàn thành và KPIs  
null

Ứng dụng CNTT tối ưu chi phí

Đầu tư CNTT, giản chi phí và sự phụ thuộc vào lao động

Quản trị TCT, Tập đoàn

Giải pháp quản trị tập trung phù hợp mô hình tổng Công ty, Tập đoàn >Công ty > Dự án, nhà máy, chi nhánh

Quản trị tài chính

Phân tích hệu quả KH-TH: Chỉ số, dòng tiền, phải thu, hạn mức, chi phí tài chính (hàng ngày, tháng, quý, năm…)

Quản trị bán hàng

Giải pháp quản trị là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh (Lập KH, TH, phân tích, đánh giá)

Quản trị thi công, sản xuất

Quản trị sản xuất, thi công xây dựng về tiến độ, hiệu quả và kiểm soát chi phí và hiệu quả tương ứng

Bản tin