APPA VIỆT NAM

APPA cung cấp những giải pháp tổng thể, chuyên ngành và đa ngành với đội ngũ chuyên gia trình độ quốc tế chuyên sâu về phần mềm giải pháp, tích hợp hệ thống và dịch vụ CNTT

Chúng tôi luôn sáng tạo trong việc lập trình phần mềm ứng dụng CNTT hiệu quả để giúp khách hàng giải quyết những khó khăn, thách thức về chất lượng và tiến độ trong việc theo dõi, quản lý tài chính, quản trị rủi ro tài chính hiệu quả.

APPA Việt Nam “Giải pháp quản trị ứng dụng kết hợp với phần mềm APPA thông minh tạo nên thành công vượt trội với mỗi khách hàng và nhân viên” là quan hoạt động vụ của APPA,

Xem thêm >
Banner appa

Sản phẩm

Phần mềm Quản trị tài chính

Giải pháp quản trị tài chính là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh (Lập KH, TH, phân tích, đánh giá > Ra quyết định)

Quản trị hiệu quả HĐKD

Phân tích hệu quả KH-TH: Sản xuất, háng hàng , sản phẩm, tài chính và marketing theo kỳ (hàng ngày, tháng, quý, năm…)

KPIs - Workdairy

Ứng dụng Workdairy – KPIs quản lý, đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc và nội quy tổ chức, vv… Đề ra các biện pháp…

Phân mềm Kiểm soát Nội bộ

(1)Môi trường k.soát; (2)Đánh giá rủi ro; (3)Kiểm soát; (4)Thông tin, t.thông; (5)Giám sát…

Quản trị công việc

Xây dựng chính quyền điện tử và tác nghiệp điện tử tại doanh nghệp

Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất, xây dựng với mục tiêu là tiến độ đầu ra và kiểm soát đầu vào hiệu quả tương ứng

Quản trị

Kiểm tra và kiểm soát, Lập kế hoạch, Tổ chức và điều hành, Ra quyết định

Huy động đảm bảo sử dụng đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 

Quản trị dòng tiền

Đo lường dòng tiền: Kế hoạch thực hiện, phân tích dòng tiền cho năm, quý, tuần tiếp theo…

Kiểm soát nội bộ

Phần mềm kiểm soát, căn cứ đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn

Quản trị hàng tồn

Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp quyết định sức mạnh và hiệu quả từng thời kỳ

Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất với mục tiêu là bảo đảm cung cấp đầu ra và kiểm soát đầu vào hiệu quả tương ứng

Quản trị DN vận tải

Xây dựng mô hình quản trị trong giai đoạn mới Để áp dụng nâng cao hiệu quản tại các đơn vị vận tải

Quản trị dự án

Áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các yêu cầu của dự án

Quản trị xử lý hồ sơ

Trực tuyến: Việc xử lý phê duyệt hồ sơ, chứng từ nhanh và kịp thời, tức thì, tối ứu hoá quy trình…

Tính thưởng cho Sales

Sales  vượt “ngưỡng” và vùng dậy làm việc, các DN hãy tính thưởng trung thực và minh bạch

Quản trị bất động sản

Ứng dụng và sử dụng dữ liệu, tạo công cụ làm việc trên nền tảng số hóa giúp DN BĐS quản trị hiệu quả.

Tin công nghệ - Quản trị

Hội đồng chuyên gia