CHIA SẺ

Thông tin nhanh Thành công lớn

Tổng quan về quản trị 2019

Khái niệm và vai trò của quản trị Khái niệm Quản trị là quá trình thực hiện các tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý để phối hợp hoạt động của các cá nhân và tập thể nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của tổ chức. Quản trị…

Mẫu KPI cho cá nhân phòng tài chính kế toán

Tiêu chí xây dựng KPI cá nhân sẽ có sự khác biệt, tùy theo vị trí của cá nhân trong tổ chức (cấp quản lý, hay chỉ là nhân viên thông thường). Cụ thể: KPI cấp trưởng phòng thường từ 10-15 KPIs, và được phân chia từ KPI chiến lược của công ty đưa xuống. Sau…

Nhân viên trốn việc và Cách quản “trị”

Dấu hiệu nhân viên trốn việc hoặc làm không hiệu quả 1. Kéo dài thời gian làm những công việc 2. Hay buôn chuyện, làm việc riêng3. Vô trách nhiệm4. Thường xuyên biến mất5. Không nhiệt tình, ngồi nhưng không làm, đi làm nhưng không làm6. Không giúp đỡ người khác, làm việc nhóm kèm hiệu…