Làm CEO Cần phải biết Quản trị với Ba bước Căn bản để vận hành Doanh nghiệp

.

Làm CEO Cần phải biết Quản trị với

Ba bước Căn bản để vận hành Doanh nghiệp

 

Bước 1: CEO phải biết mình muốn gì và đo bằng con số nào (Để đo lường sức khoẻ của Doanh nghiệp)

Thực trạng: Nhiều CEO không biết chính xác mình muốn gì, bằng con số nào làm cho các “Trưởng phòng” luôn bị động và không đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo.

 

Bước 2: Xây dựng báo cáo mẫu cho các trưởng phòng

Phần lớn CEO không xây dựng “Báo cáo mẫu” mà Để trưởng phòng tự báo cáo dẫn tới Con Số CEO muốn thì trưởng phòng không báo cáo được  ⇒ Dẫn đến xung khắc và mẫu thuẫn

Tốt nhất CEO nên xây dựng báo cáo mẫu với các chỉ tiêu quản trị cho các “Phòng”

Để các trưởng phòng biết biết chính xác mình cần báo cáo cái gì hàng Tuần/Tháng/Quý/Năm cho lãnh đạo.

 

Bước 2: Đọc báo cáo

Đọc báo cáo để biết chính xác sức khoẻ Doanh nghiệp mình

Nếu chỉ tiêu, con số ở bộ phận nào “Yếu” thì xử lý bộ phận đó và Trưởng phòng phải đưa ra phương án xử lý những con số yếu kém

Đánh giá năng lực của các trưởng phòng. Nếu phòng đó yếu kém thì Thay trưởng phòng hay CEO điều chỉnh như thế nào để doanh nghiệp khoẻ mạnh

→ Lãnh đạo điều hành kịp thời tới các phòng ban để trở thành Doanh nghiệp mạnh


 

BÁO CÁO QUẢN TRỊ P1 

Để trở thành Doanh nghiệp tự động…

Danh mụ:

I. Báo cáo quản trị tài chính

II. Báo cáo quản trị Hiệu quả làm việc của Nhân sự

III. Báo cáo quản trị bán hàng

IV. Báo cáo quản trị sản xuất


 

I. Báo cáo quản trị tài chính

 

I.1. Báo cáo dòng tiền

I.2 Báo cáo nguồn tiền

I.3 Báo cáo công nợ

 

 

 

 

 

 

 

II. Báo cáo quản trị Hiệu quả làm việc của Nhân sự

II.1 Báo cáo công việc hàng ngày

II. 2

III. Báo cáo quản trị bán hàng

III.1. Báo cáo

IV. Báo cáo quản trị sản xuất

 

 

Với kinh nghiệp nhiều năm làm Kiểm toán và Kế hoạch và Quản trị tại doanh nghiệp lớn như: Licogi, Tập đoàn Đèo cả, Tập đoàn Phúc Lộc, Tập đoàn Thăng Long, Công ty Sông đà, Handico…

 

Chúng tôi chắc chắn rằng Bộ báo cáo quản trị này sẽ giúp ….

 

Đăng ký nhận bộ báo cáo P1: Quản trị tổng thể doanh nghiệp