Mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần bằng excel

Mẫu báo cáo công việc bằng excel

tim viec lam, tim viec lam them, tim viec nhanh va hieu qua

Mẫu báo cáo công việc hàng ngày

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần và hàng tháng dành cho cá nhân. Cái này khá trực quan và dễ nhìn.

Link tải: mau-bao-cao-ket-qua-cong-viec.doc

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần


Công ty Công nghệ APPA Việt Nam

Tư vấn hỗ trợ sử dụng giải pháp Quản trị Nhân sự

Liên hệ: 0965 687 696

Email: admin@appa.vn