Mẫu báo cáo dòng tiền_ Quản trị và Kiểm soát dòng tiền

Quản trị tài chính: Báo cáo dòng tiền và kiểm soát dòng tiền

Một nghiên cứu của ngân hàng Mỹ chỉ ra rằng, 82% số DN hoạt động không hiệu quả, thậm chí sụp đổ bắt nguồn từ lý do quản lý vốn yếu kém.

Để nâng cao quản trị vốn đối với các doanh nghiệp hiện nay

Chúng tôi, các chuyên gia của APPA Việt Nam và Công ty Kiểm toán Thủ Đô – Văn phòng Hà Nội đã biên xoạn bộ tài liệu” Gần 30 Báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết liên quan đến quản trị dòng tiền” với các báo cáo chính:

Ảnh: Báo cáo dòng tiền DT2

1. Báo cáo dự báo dòng tiền theo kỳ (hợp cộng toàn tập đoàn)
2. Báo cáo dự báo dòng tiền theo kỳ (báo cáo riêng từng công ty con)
3. Báo cáo dòng tiền theo chỉ tiêu dự án
4. Báo cáo đối chiếu số dư tiền. Đối chiếu giữa kế toán và ban kiểm soát nội bộ (hoặc kiểm toán nội bộ định kỳ theo ngày hoặc tuần, tháng…)
5. Báo cáo số dư tiền theo mức độ thanh khoản (Tiền thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi ký quỹ, tiền phong toả)
6. Báo cáo số dư tiền theo mức độ thanh khoản, cộng ngang của các Đơn vị thành viên (Tiền thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tiền gửi ký quỹ, tiền phong toả)
7. Báo cáo tổng hợp phát sinh theo mức độ thanh khoản
8. Báo cáo nguồn tiền (Nguồn dư đầu kỳ, phát sinh tăng giảm các nguồn, dư nguồn)
9. Báo cáo dòng tiền theo kỳ (theo hoạt động Tín dụng, bất động sản, xây lắp, thương mại, tín dụng, điều chuyển, tạm ứng…)
10. Báo cáo tổng hợp thu chi theo kỳ (ngày, tháng, quý năm)
11. Báo cáo kế hoạch chi tiền (tiền đi)
12. Báo cáo kế hoạch thu tiền
13. Báo cáo kiểm kê dư tiền
14. Báo cáo tiền chưa đi (theo kế hoạch tài chính)
15. Bảng tổng hợp tiền đi
16. Báo cáo hạn mức sử dụng
17. Báo các dự báo hạn mức tín dụng chung
18. Báo cáo Dự báo hạn mức theo dự án, công trình
19. Báo cáo Dự báo hạn mức theo Ngân hàng
20. Báo cáo tổng hợp dư nợ vay (hợp cộng toàn tập đoàn)
21. Báo cáo chi tiết từng công ty (báo cáo riêng)
22. Nhật ký dòng tiền
23. Báo cáo chi tiết (tiền đi, tiền về..)

Ưu điểm của Mẫu báo cáo dòng tiền

+Chuyên gia giàu kinh nghệm trong lĩnh vực tài hỗ trợ tận tâm
+ Mang tính hệ thống cao, dễ hiểu, đa dạng
+ Thuận tiện lưu trữ, nghiên cứu lại khi cần
+ Kinh nghiệm từ thực tế tại các Doanh nghệp lớn, vừa nghiên cứu vừa áp dụng trực tiếp

Giúp doanh nghiệp quản trị

+ Lập dự báo dòng tiền
+ Kiểm soát các rủi ro về khả năng thanh toán và hoạt động liên tục
+ Quản lý việc thu chi và sử dụng nợ vay hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích hoạt động trong kinh doanh

Công ty Công Nghệ APPA Việt Nam
Hotline liên hệ: 0965 687 696 – Email: info@appa.vn

+ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỔNG THỂ Xem chi>>

Leave a Comment