Phần mềm quản trị doanh nghiệp sản xuất bê tông thương phẩm

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG:

APPA đã cung cấp giải pháp quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất bê tông với mô hình quản trị tập trung:

1. Kiểm soát 24/24h: Sản xuất – Cân – Xe – Giao hàng và Vật tư

2. Dữ liệu bảo mật với hệ thông mạng riêng (bảo mật tốt nhất)

3. Báo cáo rõ ràng: Khối lượng sản xuất, cân, giao khách, điều chỉnh tăng giảm

4. Tiết kiệm chi phí nhân sự => Quản trị + Kiểm soát các nguồn lực của Công ty

5. Các bộ phận: Kế hoạch – Vận hành – Cân – Xe – Giao hàng – Kế toán – Quản lý… Cập nhật số liệu nhất quán, đồng bộ trên cùng một hệ thống để lập Báo cáo quản trị:

a) Báo cáo quản trị trạm trộn
b) Báo cáo quản trị xe, vật tư
c) Báo cáo quản trị nhân công
d) Báo cáo quản lý thu – chi (nếu có)
e) Báo cáo quản trị khác theo yêu cầu

Ưu điểm của phần mềm APPA 
+ Giao diện sử dụng dành cho máy tính, laptop, Mobile trên Android, IOS dành cho Smartphone và Tablet sẽ giúp lãnh đạo, nhân viên xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi…
+ Chủ động cập nhật số liệu Báo cáo từ các trạm, nhà máy, các phòng ban, nhân viên…
+ Quản lý nhiều đơn vị (trạm trộn) cùng một lúc. Thống kê tổng hợp số liệu và phân tích số liệu kinh doanh. Cùng nhiều tính năng tiện ích khác;
+ Giảm chi phí nhân sự, lãnh đạo được chủ động cập nhật số liệu và đọc báo cáo quản trị;
+ Kiểm soát hiệu quả, rủi ro, Kiểm soát hao hụt và thất thoát.


Liên hệ:
Công ty Công Nghệ APPA Việt Nam
Hotline: 0965 687 696   –   Fax: (84-4) 3. 787 5665
website: appa.vn   –   Email: admin@appa.vn