Quản trị tác nghiệp điện tử của APPA

Hệ thống quản trị tác nghiệp điện tử của APPA sẽ cung cấp cho bạn những quy trình quản trị tác nghiệp tổng thể và có bao gồm quản trị Nhân sự, bán hàng, hồ sơ dự án…

Công tác quản lý bao gồm:
+ Quản trị tác nghiệp về Công việc
+ Quản trị lịch làm việc hàng ngày
+ Và các quy trình khác theo yêu cầu phù hợp của Quý khách hàng;
+ Bảng tính tiền công, tiền lương và các khoản trích theo lương
Và các phân hệ khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

WorkFlow1

Quản trị tác hồ sơ, chứng từ

Xét duyệt và phê chuẩn các Công văn, Yêu cầu thanh toán

Trong một Công ty quy định rõ các văn bản phải được cấp nào xét duyệt, ai thực hiện và thực hiện như thế nào.
Và việc gửi duyệt Hợp đồng qua phần mềm tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho cả Nhân viên và lãnh đạo.

qt-thanh-toan

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng
Giúp lãnh đạo xử lý, ký duyệt hợp đồng, văn bản trực tuyến từ đó nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị.
Người Phát hành hay người trình ký sau khi nhận được Văn bản trả về có chữ ký trên phần mềm nhận lại giấy tờ và văn bản đã có các chữ ký trên phần mềm để phát hành văn bản.

Quản lý kế hoạch và Thực hiện công việc

Giao công việc cho người và bộ phận liên quan: xử lý công việc, hồ sơ trực tuyến
Trạng thái công việc: Đã xử lý, chưa xử lý, hoàn thành, từ chối, huỷ
Quản lý công tác: Xin lịch, Trình ký lãnh đạo trên phần mềm:
Tiết kiệm được thời gian và chi phí
Người duyệt đơn cũng có thể Duyệt đơn bất cứ lúc nào khi có đơn tới.
Phản hồi kết quả đơn xin một cách nhanh chóng ( Duyệt đơn/ Từ chối)