Quản trị tác nghiệp điện tử của APPA

Hệ thống quản trị tác nghiệp điện tử của APPA sẽ cung cấp cho bạn những quy trình quản trị tác nghiệp tổng thể và có bao gồm quản trị Nhân sự, bán hàng, hồ sơ dự án…

Công tác quản lý bao gồm:
+ Quản trị tác nghiệp về Công việc
+ Quản trị lịch làm việc hàng ngày
+ Và các quy trình khác theo yêu cầu phù hợp của Quý khách hàng;
+ Bảng tính tiền công, tiền lương và các khoản trích theo lương
Và các phân hệ khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

WorkFlow1

KPIs

01- Vị trí công việc: Vị trí công việc đóng vai trò quyết định tỷ lệ ba nhóm KPI. Tại vị trí chuyên viên nghiên cứu R & D, hệ thống KPI tập trung đầu ra sẽ không hiệu quả do nghiên cứu phát triển mang tính chất rủi ro và bất định cao

02- Chiến lược kinh doanh: Chiến lược kinh doanh tác độn sâu sắc tới hệ thống chỉ tiêu đánh giá.

03- Áp lực môi trường kinh doanh: Áp lực môi trường kinh doanh ảnh hưởng ngắn hạn tới hệ thống KPI đánh giá.

04- Năng lực của phòng nhân sự: Năng lực hiện hữu của phòng nhân sự và các cấp quản lý cũng là yếu tố quyết định lựa chọn hệ thống KPI.

bookkeeping-vector-illustration

Kiểm soát kế hoạch và Thực hiện công việc

Giao công việc cho người và bộ phận liên quan: xử lý công việc, hồ sơ trực tuyến
Trạng thái công việc: Đã xử lý, chưa xử lý, hoàn thành, từ chối, huỷ
Quản lý công tác: Xin lịch, Trình ký lãnh đạo trên phần mềm:
Tiết kiệm được thời gian và chi phí
Người duyệt đơn cũng có thể Duyệt đơn bất cứ lúc nào khi có đơn tới.
Phản hồi kết quả đơn xin một cách nhanh chóng ( Duyệt đơn/ Từ chối)

Kiểm soát thực hiện hợp đồng

Quản lý hợp đồng
Giúp lãnh đạo xử lý, ký duyệt hợp đồng, văn bản trực tuyến từ đó nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị.
Người Phát hành hay người trình ký sau khi nhận được Văn bản trả về có chữ ký trên phần mềm nhận lại giấy tờ và văn bản đã có các chữ ký trên phần mềm để phát hành văn bản.