Sản phẩm & Dịch vụ

APPA cung cấp giải pháp quản trị và các phần mềm ứng dụng đặc trưng theo yêu cầu của khách hàng

 

Quản trị hiệu suất làm việc của Nhân viên

Quản trị để nâng cao hiệu quả làm việc của Nhân viên  Chi tiết

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thông thương mại điện tử

Quản trị để nâng cao hiệu quả làm việc của Nhân viên  → [Chi tiết]

Doanh nghiệp kế toán kiểm toán

Phần mềm quản trị tại Đơn vị cung cấp dịch vụ  → Chi tiết

Doanh nghiệp xây lắp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp xây lắp → Chi tiết
null

Quản trị và điều hành sản xuất

Quản trị và điều hành sản xuấtChi tiết »

Phần mềm quản trị tài chính

Phần mềm quản trị tài chính Công và quản trị tài chính tập đoàn → Chi tiết

Phần mềm quản trị bán hàng

Xây dựng website và giải pháp thương mại điện tử → Chi tiết

Tư vấn ứng dụng công nghệ: quản trị và kiểm soát tài chính kế toán

Phần mềm: Quản trị, kiểm soát, phân tích: Tài chính, sản xuất, bán hàng, nhân sự toàn Công ty – Tập đoàn    → [Chi tiết]

Dịch vụ đào tạo nhân sự

Tri thức là sức mạnh, APPA cam kết đồng hành và phát triển cùng học viên và doanh nghiệp → [Chi tiết]

SẢN PHẨM

Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Phần mềm: Quản trị, kiểm soát, phân tích: Tài chính, sản xuất, bán hàng, nhân sự toàn Công ty – Tập đoàn    → [Chi tiết]

Quản trị hiệu suất làm việc của Nhân viên

Quản trị để nâng cao hiệu quả làm việc của Nhân viên  Chi tiết

Quản trị và điều hành sản xuất

Quản trị và điều hành sản xuất → Chi tiết

Phần mềm quản trị tài chính

Phần mềm quản trị tài chính Công và quản trị tài chính tập đoàn → Chi tiết

Phần mềm quản trị bán hàng

Xây dựng website và giải pháp thương mại điện tử → Chi tiết

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Tư vấn ứng dụng công nghệ: quản trị và kiểm soát tài chính kế toán

Phần mềm: Quản trị, kiểm soát, phân tích: Tài chính, sản xuất, bán hàng, nhân sự toàn Công ty – Tập đoàn    → [Chi tiết]

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thông thương mại điện tử

Quản trị để nâng cao hiệu quả làm việc của Nhân viên  → [Chi tiết]

Dịch vụ đào tạo nhân sự

Tri thức là sức mạnh, APPA cam kết đồng hành và phát triển cùng học viên và doanh nghiệp → [Chi tiết]

KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp sản xuất bê tông

Phần mềm quản trị doanh nghiệp sản xuất bê tôngChi tiết

Doanh nghiệp xây lắp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp xây lắp → Chi tiết

Doanh nghiệp kế toán kiểm toán

Phần mềm quản trị tại Đơn vị cung cấp dịch vụ  → Chi tiết

Doanh nghiệp tư vấn thiết kế

Phần mềm quản trị tại Đơn vị cung cấp dịch vụ  → Chi tiết

Hãy bắt đầu ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay

 

Quản trị và Điều hành doanh nghiệp thông minh với APPA