Sơ lược về giải pháp và phần mềm quản trị doanh nghiệp APPA

APPA là một giải pháp quản trị  tổng thể giúp doanh nghiệp quản lý – kiểm soát – nâng cáo việc sử dụng các nguồn lực. APPA là công cụ cho tất cả các bộ phận của doanh nghiệp trong quy trình lập Kế hoạch, xử lý việc phát sinh và Lập các báo cáo phân tích chi tiết.

APPA Thiết kế giải pháp và phần mềm theo yêu cầu của Doanh nghiệp
Phần mềm được lập trình trên công nghệ .NET với ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server. Các công nghệ này được phát triển bởi Tập đoàn Microsoft đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả cao khi áp dụng các quy trình trên phần mềm.

Giám đốc quản trị theo cách phù hợp và chủ động

Phần mềm sẽ giúp các nhà quản trị luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các công cụ thống kê, phân tích và khả năng truy xuất, tra cứu mọi lúc, mọi nơi với dữ liệu phát sinh theo thời gian thực.

Phần mềm Quản trị tài chính

Giải pháp quản trị tài chính là sự kết hợp kỹ năng quản trị và phần mềm thông minh (Lập KH, TH, phân tích, đánh giá > Ra quyết định)

Phần mềm Quản trị KQKD

Phân tích hệu quả KH-TH: Sản xuất, háng hàng , sản phẩm, tài chính và marketing theo kỳ (hàng ngày, tháng, quý, năm…)

Quản trị sản xuất, xây dựng

Quản trị sản xuất, xây dựng với mục tiêu là tiến độ đầu ra và kiểm soát đầu vào hiệu quả tương ứng

Phần mềm KSNB thông minh

(1)M.trường kiểm soát; (2)Đánh giá rủi ro; (3)Kiểm soát; (4)Thông tin, t.thông; (5)Giám sát…

Quản trị công việc

Một cửa điện tử: Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

KPIs - Workdairy

Ứng dụng Workdairy – KPIs quản lý, đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc và nội quy tổ chức, vv… Đề ra các biện pháp…

QUẢN TRỊ/PHẦN HÀNH

PH: Quản trị dòng tiền

Đo lường dòng tiền: Kế hoạch thực hiện, phân tích dòng tiền cho năm, quý, tuần tiếp theo…

PH: Kiểm soát nội bộ

Phần mềm kiểm soát, căn cứ đánh giá tính tuân thủ, trung thực, đúng đắn

PH: Quản trị bán hàng hàng

Quản trị bán hàng là quá trình lập kế hoach, tổ chức thực hện, điều hành và kiểm soát hoạt động bán hàng

PH: Quản trị sản xuất

Quản trị sản xuất với mục tiêu là bảo đảm cung cấp đầu ra và kiểm soát đầu vào hiệu quả tương ứng

Quản trị DN vận tải

Xây dựng mô hình quản trị trong giai đoạn mới Để áp dụng nâng cao hiệu quản tại các đơn vị vận tải

PH: Quản trị dự án

Áp dụng các kiến thức, các kỹ năng, các công cụ và kỹ thuật để lên kế hoạch hành động nhằm đạt được các yêu cầu của dự án

Quản trị bất động sản

Ứng dụng và sử dụng dữ liệu, tạo công cụ làm việc trên nền tảng số hóa giúp DN BĐS quản trị hiệu quả.

Tính thưởng cho Sales

Sales  vượt “ngưỡng” và vùng dậy làm việc, các DN hãy tính thưởng trung thực và minh bạch

PH: Quản trị, Xử lý hồ sơ

Trực tuyến: Việc xử lý phê duyệt hồ sơ, chứng từ nhanh và kịp thời, tức thì, tối ứu hoá quy trình…